Selecteer een pagina

Logopediepraktijk De Laet

www.logopedie-delaet.nl
Nicole De Laet 06-53217522
nicole@logopedie-delaet.nl

Ingrid van der Ham: 06-16693179
ingrid@logopedie-delaet.nl

Ingrid is werkzaam op woensdag en donderdagochtend

De logopediste Ingrid van der Ham van Logopediepraktijk De Laet onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, ademhaling, eten en drinken, slikken, afwijkend mondgedrag, stotteren en communicatie. Wij werken intensief samen met andere disciplines, zoals de orthodontist voor OMFT consulten. Daarnaast behandelen wij volwassenen met neurologische spraak- en taalproblemen.

Indien nodig en op advies van de verwijzer behandelen wij ook aan huis.