Selecteer een pagina

KIC logopedie & Stottertherapie

KIC logopedie & Stottertherapie

                                                                         KIC : Krachtig in Communicatie

 

Tel nummer: 0786215738
Mailadres algemeen: info@kiclogopedie.nl
Website: www.kiclogopedie.nl

Locaties:

Stadspolders, Dudok-erf 8, 3315KA, Dordrecht

Staart, Plein 1940-1945 nr. 6, 3313CV Dordrecht

Hardinxveld, Peulenstraat 146, 3371AR, Hardinxveld-Giessendam

 

We gaan verder onder een nieuwe naam, in verband met de verschillende locaties.

Wij streven naar positieve gezondheidzorg waarbij onze logopedische zorg maatwerk is, gebaseerd op de mogelijkheden en wensen van de hulpvrager met, indien noodzakelijk, interdisciplinaire samenwerking. Door middel van deze werkwijze streven wij ernaar de kracht van de cliënt in zijn communicatie te optimaliseren.

Onze specialisaties zijn: pre-verbale logopedie, adem- en stemproblematiek, spraak/taalproblemen, stotteren, broddelen en prikkelverwerking.

Dit doen we met hetzelfde team, waardoor de contactpersoon gelijk blijft.

Email: info@logopediestadspolders.nl
Angelique Oostrijk
Tel: 0786215738/ 0610613839
Werkzaam op maandagmiddag


Gerdine Oosterwijk
Tel: 0627113375
Werkzaam op woensdag en donderdag


Logopediste Gerdine Oosterwijk onderzoekt en behandelt kinderen met problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en afwijkend mondgedrag.

Stottertherapeut en logopediste Angelique Oostrijk onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van vloeiendheid van het spreken, adem en/of stem problemen, logopedie voor mensen met een schisis en cochleair implant.